Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu
Informacje ogólne

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SZYDŁOWCU


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZ. 15³º-16³º NA ZMIANĘ Z ZASTĘPCĄ KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W SZYDŁOWCU

 

Bitwa o wozy - druga tura
 

Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy. Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

- Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Wręczono promesy na zakup nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych

Promesy na zakup wozów dla OSP z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odebrali dziś wójtowie i burmistrzowie 16 gmin z całej Polski. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy trafią do gmin: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocina (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasta Łeba (woj. pomorskie).

Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo dużą role w swoich „małych ojczyznach”. - Każdy dzień przekonuje nas jak ważne są OSP. Widzieliśmy jak skutecznie strażacy walczyli nad Biebrzą z potężnym pożarem parku narodowego. Kilka dni temu widzieliśmy ich w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku, razem ze strażakami z PSP – podkreślił szef MSWiA.

Wiceminister Maciej Wąsik zauważył, że Ochotnicze Straże Pożarne mają niezwykle duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. - W większości sytuacji kryzysowych pierwsze są na miejscu zdarzeń, pierwsze niosą pomoc, działają szybko, sprawnie i profesjonalnie – powiedział sekretarz stanu w MSWiA.

- Chciałbym jako pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom, radnym i druhom ochotnikom za mobilizację lokalnych społeczności – powiedział podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker.

Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

 

 
 
Bitwa o wozy
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Strażaka
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

 
 
 

List Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie dodatkowych środków finansowych na działalność OSP.

List
List
List
List


 

 

 

 

 

 

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy
 
 
W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.
 
Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.
 
Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 
 
Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.
 
W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.
 
Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.
 
Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA
 
Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.
 
Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
 
Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę
 
Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.
 
Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.
 
Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie
 
Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.
 
Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej
 
Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.
 
W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.
 
 
 
List Pana Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy
 
 
 
 
 
Stargard – potrzebna pomoc dla strażaka KP PSP 
 
 
 
 
 
 
 
Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca
 
Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”:
 

 

Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków 

 

 

 

 

List Komendanta Głównego PSP 

 

 

 

 

Życzenia MSWiA Joachima Brudzińskiego


 

 

 

 

 

Życzenia Wiceministra MSWiA Jarosława Zielinskiego 

 

 

 

 

Film z życzeniami

 

 

Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


 

 

 

 

 

"Biało-Czerwona" i "Hymn Polski"

Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP – powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.
MSWiA opracowało miniprzewodnik  zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.
Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych i o tym powinien wiedzieć każdy polski kibic.
W miniprzewodniku są także opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania Hymnu RP. Dowiadujemy się m. in. dlaczego powinniśmy śpiewać Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy, a nie póki my żyjemy, jak ojciec mówi do Basi  i co zrobimy… przez morze. Jest pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.
W przeddzień Święta Niepodległości – 10 listopada miniprzewodnik promujący szacunek dla FLAGI RP i HYMNU RP będzie rozdawany  kibicom przed meczem Polska - Urugwaj. Najważniejsze wskazówki zostaną wyświetlone ponad 50-tysięcznej publiczności na telebimach Stadionu PGE Narodowy. Informacje za pośrednictwem mediów społecznościowych Polskiego Związku Piłki Nożnej trafią do ponad miliona fanów.
Biało-czerwone barwy i Mazurek Dąbrowskiego pomogły przetrwać czasy rozbiorów. Oznaczają dla nas dumę i wolność. Jesteśmy do nich mocno przywiązani. Flaga i hymn są z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń sportowych pomagają zwyciężać naszym zawodnikom. - dodał minister Mariusz Błaszczak.
Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik i  poradniki w pełnej wersji są dostępne dla każdego do czytania i samodzielnego wydrukowania na www.mswia.gov.pl Cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ze strony MSWiA pobrano je już blisko 100 tysięcy razy.
Miniprzewodnik"Biało-Czerwona" i "Hymn Polski"

Link do poradnika ,,Biało - Czerwona":
http://mswia.gov.pl/download/1/30122/wyd2dodruku.pdf

Link do poradnika ,,Hymn Polski":
https://www.mswia.gov.pl/download/1/31097/broszuraHymnnowy.pdf

Link do spotu pt ,,Biało - Czerwona, czyli jak czcić barwy narodowe"
https://youtu.be/LfDv3yi5IrMZbiórka pieniędzy dla dzieci strażaków z Białegostoku

Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójkę małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem „Białystok”. Dziękujemy za każdą wpłatę.

Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/


 

 

 

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka - Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

 

List z życzeniami Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

 

Zwiększenie środków finansowych dla OSP

 

List sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

 

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka


Wystąpienie roczne do strażaków wiceministra J. Zielińskiego

Wystąpienie roczne do strażaków.pdf
 

 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

Adres: ul. Strażacka 3, 26 - 500 Szydłowiec

Nr telefonów:

Centrala - 048 617 11 72

Stanowisko Kierowania - 048 617 06 71

Nr faxu: 048 617 08 89

strona internetowa www.strazszydlowiec.pl

e-mail szydlowiec@mazowsze.straz.pl

Numery telefonów wewnętrznych komórek organizacyjnych:

 

35

Stanowisko Kierowania

21

Komendant

22

Z-ca Komendanta

23

Wydział Operacyjno-szkoleniowy

24

Sekretariat Komendanta

25

Stanowsiko ds. Finansowych

26

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-technicznych

27

Stanowisko ds. Kontrolno-rozpoznawczych

28

Stanowisko ds. Organizacyjno-kadrowych

31

Dowódca JRG

Z-ca d-cy JRG

32

Dowódca Zmiany

30 JRG

Numery alarmowe do Stanowiska Kierowania czynne całą dobę:

998 ze wszystkich telefonów

112 tylko z telefonów stacjonarnych

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 73998
Wprowadzony przez: Marcin Bednarek
Data opublikowania: 2005-11-24 10:44:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-07-06 13:46:00 Marcin Bednarek
2020-07-06 13:45:26 Marcin Bednarek
2020-07-06 13:44:55 Marcin Bednarek
2020-07-06 13:44:17 Marcin Bednarek
2020-07-06 13:43:20 Marcin Bednarek
2020-07-06 13:41:36 Marcin Bednarek
2020-07-06 13:40:58 Marcin Bednarek
2020-07-06 13:40:28 Marcin Bednarek
2020-06-22 12:31:47 Marcin Bednarek
2020-06-22 12:30:42 Marcin Bednarek
 
Pokaż starsze